Jesteś przedsiębiorcą? Prowadzisz markę odzieżową?

Pracujesz w branży fashion/design?

Jesteś agencją, statupem, projektantem, fotografem, modelką, stylistą, influencerem?

Jesteś związany z branżą kreatywną?

Nasz e-book
VADEMECUM PRAWA MODY jest ponownie dostępny!

 

Prawie 200 stron eksperckiej wiedzy z zakresu prawa dla branży odzieżowej!

Spis treści

WSTĘP

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

1.PRAWA AUTORSKIE

1.1.Utwór
1.2.Rodzaje utworów
1.3.Prawa autorskie
1.3.1. Autorskie prawa osobiste
1.3.2. Autorskie prawa majątkowe
1.4.Prawo cytatu

2.ZNAK TOWAROWY I WZÓR PRZEMYSŁOWY

2.1.Pojęcie znaku towarowego
2.2.Naruszenie znaku towarowego
2.3.Pojęcie wzoru przemysłowego
2.4.Naruszenie wzoru przemysłowego

3.DOBRA OSOBISTE

3.1.Pojęcie dóbr osobistych
3.2.Naruszenie dóbr osobistych
3.3.Dobra osobiste osób prawnych
3.4.Naruszenie renomy osoby prawnej

4.WIZERUNEK

4.1.Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
4.1.1. Wymagania formalne
4.1.2. Wyjątki
4.2.Naruszenie wizerunku
4.2.1. Roszczenia
4.2.2. Przykłady

5.UMOWY I KLAUZULE UMOWNE

5.1.Komparycja
5.2.Preambuła
5.3.Przedmiot umowy
5.4.Definicje
5.5.Prawa i obowiązki stron
5.6.Prawa autorskie
5.7.Zobowiązanie do zachowania poufności
5.8.Zakaz konkurencji
5.9.Wynagrodzenie
5.10.Czas trwania umowy
5.11.Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy
5.12.Kary umowne
5.13.Odsetki za opóźnienie
5.14.Kontakt między stronami
5.15.Postanowienia końcowe

6.E-COMMERCE I RODO

6.1.Klienci sklepu internetowego
6.2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
6.3.Klauzule niedozwolone
6.4.Rękojmia i gwarancja
6.5.Regulamin
6.6.Polityka prywatności
6.7.Formularze, oświadczenia i checkbox’y
6.8.Pliki cookies

7.SOCIAL MEDIA

7.1.Oznaczanie treści sponsorowanych
7.2.Korzystanie z cudzych treści
7.2.1. Funkcjonalność „udostępnij”
7.2.2. Zgoda uprawnionego
7.2.3. Domena publiczna
7.2.4. Wolne licencje
7.2.5. Prawo cytatu
7.3.Organizacja konkursów
7.3.1. Prawna kwalifikacja konkursu
7.3.1.1.Konkurs jako loteria promocyjna
7.3.1.2.Konkurs jako przyrzeczenie publiczne
7.3.2.Regulamin konkursu
7.3.3.Ochrona danych osobowych uczestników konkursu
7.3.4.Zagadnienia podatkowe
7.4.Współpraca z influencerem
7.4.1. O czym pamiętać przed nawiązaniem współpracy?
7.4.2. Umowa z influencerem
7.5.Naruszenia prawa w social mediach
7.5.1. Naruszenia praw autorskich
7.5.2. Hejt

ZAKOŃCZENIE

O INSTYTUCIE PRAWA MODY

AUTORZY

O Autorach

Magdalena Korol

Adwokatka, wspólniczka kancelarii Creativa, Prezeska Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorczyni i mentorka.

Adwokatka od prawie dekady, od ponad 7 lat wspieram branżę odzieżową promując i edukując ją w obszarze Prawa Mody (Fashion Law).

Pomogę Ci w zagadnieniach związanych z ochroną marki, prawami autorskimi, wizerunkiem i dobrami osobistymi, znakami towarowymi, a także czynami nieuczciwej konkurencji.

Arkadiusz Szczudło

Adwokat, wspólnik kancelarii Creativa, Wiceprezes Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorca, mentor i twórca internetowy.

Już od dobrych 7 lat pomagam branży kreatywnej, w tym odzieżowej – wspierając ją i edukując w obszarach biznesu i Prawa Mody (Fashion Law).

Zapewniam wsparcie w kwestiach dotyczących nowych technologii, wdrożenia RODO, e-commerce, czy ochrony własności intelektualnej. Pomogę Ci w zagadnieniach związanych z ochroną marki, a także w walce z nieuczciwą konkurencją, również na rynku chińskim.